Teknik och styrka
Överstöt

WOD
I par utförs följande stationer. 1 minut/station.
ca 20 sek vila i bytet mellan stationerna

3 varv
Farmers walk med Kettlebell
Välta traktordäck
Släggslag
Backa med släde
Kettlebell sving