CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

For time:

1 Runda DT

12 Deadlifts 60/40

9 Hang power cleans

6 Shoulder to over head

Sedan:

21-15-9

Barfacing burpees

Pullups/Chest to bar/Bar MU

Vila 5 min

1 Runda DT

12 Deadlifts 60/40

9 Hang power cleans

6 Shoulder to over head

Sedan:

2000m Rodd

Vila 5 min

1 Runda DT

12 Deadlifts 60/40

9 Hang power cleans

6 Shoulder to over head

Sedan:

21-15-9

Box jumps

T2B / Knees to elbows

Vila 5 min

1 Runda DT

12 Deadlifts 60/40

9 Hang power cleans

6 Shoulder to over head

Sedan:

1000m Löpning

50 KB Swings 24/16

Timecap 60 min
På pullups / c2b / Bar mu gör man alltså 21 av den första 15 av den andra och 9 av den tredje. Man kan givetvis skala till bar pullups eller ringrows.

På T2b / knees to elbows väljer man vilken man vill göra för hela 21-15-9