Teknik: Over head squat

Styrka: OH squat eller front squat
4 x 5

MetCon 12 min for quality:
4 stationer 3 pers på varje station och gemensam rotation
10 x Pull up valfri variant
2 x 5 m repklättring
8/ben OH utfalssteg med viktplatta
15 x sit up med bollkast mot vägg