Teknik: Clean and Jerk.
Styrka: Clean and Jerk 10 x 2.

Tabata front squat 10-40 kg

Buddy carry runt huset (byt bärare fritt under varvet)