Hansen – Five rounds for time:
30 x Kettlebell swing 32 kg/16 kg
30 x Burpees
30 x sit-ups (Glute ham sit ups)

Hansen light 5 varv med 1 min vila mellan:
20 KB svingar
15 Burpees
15 sit ups

Tima cap: 30 min

vila

3×15 Hollow rock
3 x15 Supermans/GHD
Öva på Pistols