Team WOD i team om tre. Lagen kommer att slumpas på plats. Varje person ska köra två av WODarna och stå över en. Laget väljer själva vilka som kör vilka WODar.

Uppvärmning inom laget. Laget sätter själv upp taktiken för dagen.

Team Franish 7 min AMRAP i par
10 x Thrusers valfri vikt
10 x Pull ups
laget väljer själv hur repsen fördelas
Score=
thruster vikt x antal reps
+ antalet pull ups (skalad pull up = 0,5 p)

Vila 5 min

7 min AMRAP i par
En gör Burpees medan andra gör KB svingar
KB sving valfri vikt
Burpees
KB svingar räknas endast då en av er gör burpees
Score=vikt på KB x antalet reps

Vila 5 min

7 min AMRAP i par
Cleans eller marklyft på valfri vikt
Score: antal reps x vikt
clean ger 2 x vikt
marklyft ger 1 x vikt