Välj någon av följande styrkedelar:
4 varv av: 2 Press- 2 push press- 2 push jerk
Romanian deadlift: 4 x 12
Hitta 3 RM front squat

Every minute on the minute i 15 min
5 x Marklyft 80/50
20 x Double unders