Teknik/styrka: Ringar: Front och back lever samt övergång till rörelse mot Muscle up.

Metcon: max 15 min Death by burpees alt death by burpees med pull ups