Måndagsstyrka

Station A
3 varv
10 batwing row – Fast utan att palla upp bänken. Fokus på att pressa ihop skuldrorna i topläget. Håll några sekunder, släpp sedan sakta ner.
10 armhävningar
1 min vila

Station B
3 varv
10 Pendlay Row
10 RDL
1 min vila

Station C
5 varv
8 Double eller Single Kettlebell Front Squat
20 meter Farmers walk
Klotet får aldrig ta i marken.

Ungefär 10-12 minuter/station. Sedan rotera. Blir det tid över innan rotation. Jobba på mobilitet.

Avslutning
1 minut Ryska KB sving
1 minut planka
1 minut Ryska KB sving
30 sek sidoplanka
1 minut Ryska KB sving
30 sek sidoplanka
1 minut Ryska KB sving
1 minut planka

Stretch/avslutning
Bretzl Stretch