Styrka: Marklyft 4 reps OTM i 10 min med ca 70% av 1 RM

MetCon 10 min AMRAP
3 x Burpee
3 x T2B / K2E
3 x KB sving 24/16

6 x Burpee
6 x T2B / K2E
6 x KB sving 24/16

9 x Burpee
9 x T2B / K2E
9 x KB sving 24/16

Öka varje varv med 3 repetitioner