Teknik: Back Squat

Styrka: 6×5 BS

Metcon 12min
21-15-9 (1 varv)
KBS
Goblet squats
Mt climbers

(fortsätter på nytt varv när du är klar med 9an)

*1 Mucle-up/5Burpees OTM