Basic:
Styrka: Strikt press 7-7-7-7

MetCon every minute on the minute 12 min
5 x Rysk KB sving
5 x box hopp 61/51

Cash out: löpning två varv runt huset

Advanced
Styrka: Push press 3-3-3-3

MetCon every minute on the minute 12 min
5 x clean 70/40
5 x box hopp 61/51

Cash out: löpning två varv runt huset