Basic: Front squat 10-10-10-10
Avsluta varje set med 4 snabba box hopp

Advanced: Front squats 6-6-6-6
Avsluta varje set med 4 snabba box hopp

Max höjd boxhopp:

MetCon 6 min AMRAP
10 x thruster
10 x pull up

Cash out: maxtid handstående mot vägg