Teknik: Front Squat

Styrka: 3 x OTM x 10 min av Front Squat

Metcon 11min
3-6-9-12-osv av:
Wall ball
Burpees
T2B/K2E