Teknik:Hang Snatch

Teknik/Styrka: Hang Snatch + Over head Squat (2+2) x 8

Snatch grip Romanian deadlift 3 x 8

8 min Amrap
8h/8v 1 hands KB Sving
5 Armhävningar
5 Goblet squat