Väl någon av följande styrkedelar:
Strikt press 5×5
Back squat 5×5
Marklyft: 7-5-3-3-3

MetCon två på varje station en jobbar en vilar 3 x 30 sek /person/station
Armhävningar
Ball slams
Fällkniven
Utfallshopp

Resterande tid: öva på en svaghet