Teknik/styrka, floor:
Lever. Hitta tekniken på ”tuck to lever” el. ”one stick to lever”. Gör sedan 2 varv x 5 reps
Broad jump. Teknikövning, hoppa sedan 2 vändor fram och tillbaka
Plank walk. Teknikövning. Gå sedan 2 vändor med vila mellan.

Metcon, floor:
4 varv så fort som möjligt med bibehållen god teknik
10 jumping lunges (5 med varje ben)
10 hip shoots
10 leg circles (5 åt varje håll)
10 t-push ups

Stretch, floor:
Bridge
Toe point
Pike