Teknik: Back squat

Styrka: Back squat 8-8-8-8

MetCon for time:
800 m löpning
30 x wall balls 10/6
800 m löpning
30 x wall balls 10/6
800 m löpning