Benböjsmobilitet

5 minuter squat test
Fotleds och höftrörlighetsträning
5 minuter squat test

Back Squat 5 x 5
90-120 sek vila mellan seten

Romanian Deadlift
3 x 10
60 sek vila

Gummibandsrumpspecial

Soffastrech