Teknik: push press / push jerk

Styrka: strikt press 4 x 4

Metcon, partner workout, 20min
5-10-15-osv…
Hang clean
Box Jumps
200m löpning efter varje varv