Teknik: Styrkefrivändning från hängande (repetition från måndag)

Blind date

Resterande tid: öva på en svaghet