Teknik:
Clean and Press(strikt)

Styrka:
5 set av
3 x (1 clean + 3 press + 2 front squat)
vila 60-90 sek

Metcon 50-40-30-20-10 av:
Svingar(Ryska)
Double unders
Air squats
cash out: 20 burpees