Styrka: Backsquats 9-7-5-3-3

Met Con 18 min AMRAP
4/arm x Single arm kettlebell squat / Front squat
400 löpning
Max set Hollow rock / eller hollow rock hold

Resterande tid: öva på en svaghet