CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

3x Max slit Squat jumps (tom stång)

3xMax Squat Jumps ( tom stång)

Vila 3-4 min mellan set

Settet är slut när du inte längre kan göra det i en och samma rörelse

Shoulder Press (100 Strikta pressar)

12 HandRelease Pushups varje gång man bryter

Deadlift (3×20 @60-80% av 1RM)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team om 2

20 min AMRAP

55 Deadlifts 80/55

55 Wallballs

55 Push-ups

55 Sync Burpees