CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Warm-up

Bear Complex:

Power Clean

Front Squat

Push Press

Back Squat

Second Push Press

Tyngdlyftning

OTM x10

3 Power clean

3 Shoulder to over head

6 Barfacing burpees

Vila

OTM x10

3 Power snatch

6 Over head squats

Välj en inte för tung vikt, så ni orkar hela vägen!

Tips till coachen

Förslag att skala till 4 st Barfacing Burpees om man inte hinner 6 st