CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Teknik

Frontrack Barbell Backstep lunges

Styrka

10 (5+5) Frontrack Barbell Backstep lunges

Ökande vikt vartefter

Metcon

AMRAP, 30s ON : 20s OFF x 12

6 Burpees to target

12 Knees to elbows

24 DB Hang clean and jerk 1 x DB

Core work

On the minute x 8-12 (beroende på tidstillgång)

1. 50s Singel Leg Vups

2. 50s Abmat situps

3. 50s Russian Twist

4. Vila

Tips till coachen

Det KAN vara så att jag lovade någon särskild styrkedel när jag i torsdags frågade om det fanns önskemål till söndagspasset, men det lär du väl få höra och ändra om isf 🙂