CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Teknik

Power Snatch

Squat Snatch

Over Head Squat

DU

Weightlifting

Metcon (Weight)

OTM x8

3 Power snatch med 2s Paus I catch + 1 Squat snatch med 2s paus I catch position

(Uppvärmningsvikter)

Vila 1-2 min

OTM x10

1. 50 DU / Singelunders

2. 4-5 Snatch ( Power eller squat )

Vila 1-2 min

E2M x6

2 Squat snatch + 2 Over head squats

(Bygg succesivt upp vikten under dessa 6 set)