CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Terminens pullups-utmaning

Styrka

Valfri styrkeövning

10 repetitioner

Metcon

Every 2 min x 4

1. 10 Cal Row/Bike-erg/ski/run + max Box jumps over

2. 10 Cal Row/Bike-erg/ski/run + max one arm DB thrusters

3. 10 Cal Row/Bike-erg/ski/run + max Burpees over DB

4. 10 Cal Row/Bike-erg/ski/run + max Burpees box jumps

-Rest 2 min x 2 rounds!

Tips till coachen

Om någon väljer t.ex. snatch eller clean som styrkeövning så får du hjälpa dem att samråda om antalet repetitioner; tior kanske inte är superlämpligt då?