CrossFit Holistic – Prova på

View Public Whiteboard

Introduktion

Vad är CrossFit

Uppvärmning/Teknik

Löpning runt huset med rörelser vid varje hörn

Rörlighet

Taknik:

KB sving

Goblet squat

Metcon

Metcon (No Measure)

OTM 6 min

10 goblet squat

10-15 KB svingar

Metcon (No Measure)

10 min i Par U go I go

5 Däckvält (tillsammans eller till varandra)

10 x K2E

15 x KB svingar

200 m Löpning (båda springer)

Om tid finnes

Tabata

Utfallssteg

KB overhead hold