CrossFit Holistic – Grundutbildning

–Uppvärmning 5 min–
Squatuppvärmning samt rörlighet

–Core 5 min–
Hollow hold/rock
Superman
Fokus: Hitta bålstabilitet

–Teknik i ca 35 min–
air squat
goblet squat
front squat
backsquat (om tid finns)

–MetCon OTM 6 min–
20 sek Hollow hold/rock
10-15 x goblet squat
*Erbjud upp/ned skalning efter behov

View Public Whiteboard