CrossFit Holistic – Grundutbildning

–Uppvärmning–
Hopprep
Skulderrörlighet
Wall balls

–Teknik 15 min–
Marklyft

–Teknik 20 min–
Shoulder press
Thruster
Push press (om tid finns)

–MetCon AMRAP 10 min–
10 x Wall balls
4 x10 m löpning med boll
10 x Ball slams
2 x10 m utfallsgång (uppskalning: med boll OH)

*Erbjud upp/ned skalning efter behov

View Public Whiteboard