CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

Warm-up

Weightlifting

Metcon (No Measure)

10min AMRAP i team:

Medball over box

Sen…

Tabata airsquats & burpees

Gymnastics

Rigg och Ring häng

Som förra veckan fortsätter vi med att hänga i ringarna. Vi turas om och hänga!

Om tid finns

Lekar