CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

Warm-up

Weightlifting

Body movement

HOPP:

Jämfotahopp 4x10m

Enfotshopp 4x10m

Vadstuds 4x10m

UTFALL:

Utfallsteg 4×10

Ankgång 2×10
Jag vill se alla hoppa så långt och högt som möjligt!

Gymnastics

Rigg och Ring häng

Hinderbana