CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

Warm-up

Weightlifting

Farmers walk

10min Amrap i To2

Hinderbana

Vi bygger hinderbana och kör!

Om tid finns

Tabata