Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

Warm-up

Weightlifting

Body movement

HOPP:

Jämfotahopp 4x10m

Enfotshopp 4x10m

Vadstuds 4x10m

UTFALL:

Utfallsteg 4×10

Ankgång 2×10

Jägarvila (4x45sek)

Gymnastics

Hinderbana (TARZAN SVING!!!!!!!)

Tabata