Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

View Public Whiteboard

Introduktion

QOD (5 min)

Vad åt du till frukost idag?

Uppvärmning 1 (5 min)

Osynliga tröjan

Uppvärmning 2 (5 min)

Skol-kull

Teknik (15 min)

Ringar:

Kullerbytta framåt

Kullerbytta bakåt

Flå katten

Öva greppstyrka

Hoppbana (10 min)

Styrka (5 min)

Osynliga stolen

Plankan

Hänga i ringar

Metcon 1 (5 min)

Abmat-stafett

Metcon 2 (5 min)

Terminens tabata

Avslutning (5 min)

Vad var roligast idag? Vad blev ni tröttast av?