CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik genomgång 15-25 min

Snatch (30 EMOM)

1 Snatch Ev60s x30

Börjar på lättare vikt och ökar mot maxvikter till slutet

Snatch Pull (5×5)