CrossFit Holistic – ALVIKS IK dam

Metcon

Squat uppvärmning + rörlighet

Back squat

5-5-5-5-5

Power clean

3-3-3-3-3

Tabata

Tabata sidoplanka

Varannan höger

Varannan vänster

Vila 1 min

Tabata squat jumps

Vila 2 min

Tabata wall balls