CrossFit Holistic – ALVIKS IK dam

Warm-up

(Om vi ska hinna metcon måste vi fokusera och försöka hålla tempo i övningarna!)

Uppvärmning div bollkast till varandra

Front squat

Hitta dagens 2 RM

Sedan 5 x 1 på dagens 2 RM

Power clean

3-3-3-3-3

MetCon:

!KIMS TRIPLE TREATH!

(To2, cap 20min)

140 airsquat

120 boxjump

100 cal bike (5x10cal MAX SPRINT var!)

P.s kom ihåg att ni bad om det…