Coachuttagning Crossfit holistic i Luleå

Idag träffade Daniel och Thomas fem högintressanta coachämnen i boxen för att komplettera teamet med fler kompetenser till CrossFit Holistic.  Luleå levererade grymt bra coachmaterial. Vi körde givetvis ”anställningsintervjuerna” på vårt eget sätt.

Passet började med en uppvärmning som hölls i av en av kandidaterna. Därefter fick varje deltagare instruera varsin grundläggande övning som tilldelades dem under passets gång. Avslutningsvis på denna första del körde vi lite ad hoc lek i boxen med olika redskap och olika övningar. Det gav oss en bra bild över hur deltagarna utförde många av grundövningarna, hur bra de lärde ut dessa samt hur bra de kunde leda gruppen.

Nästa steg var en kort teoridel där vi övergripligt gick igenom grunderna inom CrossFit och förde en diskussion kring detta med deltagarna. Denna del hade vi kunnat ägna oändligt mycket mer tid på då intressanta diskussioner uppstod.

Avslutningsvis kunde vi inte hålla oss ifrån att även bjuda på en WOD dagen till ära, som även vi själva deltog på. Den bestod idag av, 21-15-9 repetitioner av:

  • frivändningar 40 kg
  • pull ups
  • burpees

Grymt jobb av allihopa!

Vi kommer att presentera den/de nya coacherna som joinar teamet de närmsta dagarna.

Fler bilder här.