Endurance 1 (zon 5) Gemensamt pass
5 min uppjogg
10-15 min teknik
Tabata 8 x (20:10)
5 x 50 m med 60 sek vila
Nedjogg

Endurance 2 (Zon 4)
5-10 min teknikövningar
8 km i ca 85% av max
5 min nedjogg

Endurance 3 (zon 3)
5-10 min teknikövningar
3 x 2 km med 2 min vila mellan
5 min nedjogg

 

Fortsättning på löpskolan http://www.youtube.com/watch?v=VJn7IuTCUfI