Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – Prova på

Warm-up

Weightlifting

Goblet Squat (10-10-10-10-10)

5 Spänsthopp rakt upp direkt efter varje set

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

14 min AMRAP Team om 2

u go I go

15 Wallballs

20m Lunges med MB

15 Ballslams

40m Sprint med MB

15 ABmat situps

Om tid finns

Tabata Superman hold