CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Weightlifting

Power Clean (1RM)

5 x MAX Reps Tng @50% av dagens 1 RM

Clean Pull (3×30)

high pull och alla 30 ska vara Tng @50% av 1RM