CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Snatch

Weightlifting

Hang Snatch (3 RM )

Gör sedan 20 reps For Quality @ 80 %

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Death By power Snatch and burpees

Min 1. 2 Power Snatch 1 Burpee

Min 2. 2 Power Snatch 2 Burpees

OSV.

+ 1 Burpee varje runda tills man inte hinner med alla burpees den rundan.

och då är man klar

RX 40/30

RX+ 50/35