CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Snatch grip deadlift

Snatch Grip Deadlift (8-8-8)

Metcon (Weight)

OTM i 10 min

KB svingar (amerikanska) 24/16

Tuck jumps (skalning air squats)

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5

5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

KB svingarna börjar på 15 och minskar med en varje minut.

Tuck jumps börjar på 5 och ökar med en varje minut.

Skalning: börja på 10 KB svingar samt 1 tuck jump