Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam uppvärmning

Teknik

Strikt ring pull ups

Metcon

Metcon (No Measure)

Styrka: OTM 6 min

Jämn minut: max ring pull ups (skalning: i stång med passning)

Ojämn minut: max hollow rock (skalning: hollow hold eller fällkniv)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

10 min AMRAP

Buy in: 30 burpees

10 x sit up

20 x air squats

30 x DU (90 Sus)