Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Gymnastics

Handstand Push-ups

15-20 min

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3×3 min AMRAPS vila 2 min mellan

Intervall 1.

6 Burpees

10 Knees to elbows

4 Pistolsquats

Intervall 2.

15 Power cleans 35/25

15 Abmat situps

Intervall 3.

15 Shoulder to over head 35/25

15 Airsquats

Inga RX+ vikter. Man kör endast fortare om man är stark.