CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Push jerk

Push Jerk (3-3-3-3 (stigande vikt) )

Skalning push press

Metcon (Time)

Kettlebell Swings x 30 reps 24/16
Push-Ups x 30 reps
Run 800 Meters
Kettlebell Swings x 20 reps
Push-Ups x 20 reps
Run 400 Meters
Kettlebell Swings x 10 reps
Push-Ups x 10 reps
Run 200 Meters
Upprepning av pass från 16 juli. Jämför ditt resultat från juli om du körde då.