CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Gymnastics

Pull-ups (5×5)

5 sekunder på nervägen.

Kan man dra sig upp gör man det. Annars hoppa upp och håll ner.

On the minute

10 min

1. 20-30s L-sit

2. 40s Superman hold

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

4min AMRAP x3 Vila 2 min mellan

10 Box step over med KB 24/16

15 KB Swings

Om tid finns

Coach kör Mobility