Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik:
Ring push ups
Ring planka

Ring push ups (3xmax)

Planka i ringar (3xmax)

Metcon (Time)

A) Från min 0:00 – 5:00
3 varv av:
10 Burpees
10 Pull-ups/ring rows

B) Från min 5:00 – 10:00
3 varv av:
10 Kettlebell Swings (syska) 24/16
10 Squat jumps
10 Ring Push-ups/push ups

C) Från min 10:00 – 15:00 min
800 meter löpning
När klockan startas börjar MetCon A.
När minut 5 startar börjar MetCon B
NÄr minut 10 startar börjar MetCon C

Skriv upp totala tiden för de tre momenten